71 722 77 96 info@itest.pl

Potencjał Sprzedaży

Ocena potencjału i stylu sprzedaży, przydatna przy selekcji kadr w działach obsługi klienta.

Przywództwo

Ocena stylu przywództwa na bazie analizy motywatorów i wartości lub klasycznego testu przywództwa.

Test Motywacji

Test umożliwia poznanie 8 wartości motywacji, Ambicja, Rywalizacja, Inicjatywa, Ryzyko, Rutyna, Relacje, Wyzwania, Samoocena. Przydatny w AC / DC oraz w czasie selekcji w rekrutacji.

Kwestionariusz motywacji TMZ / indeks siły sprzedaży

Metoda TMZ obejmuje technikę badania i diagnozowania kandydatów ze względu na cele i postawy związane z życiem zawodowym. Oceniane są motywatory i potencjalna energia, jaką kandydaci kierują na dany aspekt życia. TMZ pozwala na symulację dostosowania kandydata pod względem celów i motywatorów w stosunku do miejsca pracy, kultury organizacyjnej oraz specyfiki zadań i obowiązków. TMZ powstał w Polsce, jest dopasowany do polskiej kultury, a nasze badania normalizacyjne wskazują na jego wysoką trafność i rzetelność. Test składa się z 56 pozycji i jest dostępny w wersji elektronicznej. Wyniki testu otrzymuje się od razu po badaniu (również badany otrzymuje raport). Test / kwestionariusz TMZ został przebadany na próbie ponad 1400 osób w realnych sytuacjach rekrutacyjnych, (specjaliści sprzedaży, przedstawiciel handlowi, managerowie i kierownicy regionalni, specjaliści IT z branż finanse, retail IT, dystrybucja IT). Wyniki testu otrzymuje się od razu po badaniu (również badany otrzymuje raport)

 • Poznanie efektywnych zasad motywowania i komunikacji z daną osobą
 • Ocena potencjału i ambicji oraz przewidywanie sukcesów zawodowych
 • Ocena ukierunkowania energii na życie zawodowe vs osobiste, ocena równowagi Praca-Dom
 • Ocena ryzyka wypalenia zawodowego
 • Ocena stylu efektywnego działania
  w sytuacji stresowej i odporności na stres
 • Ocena stylu zarządzania i poziomu inicjatywy
 • Ocena konfliktowości i nonkonformizmu
 • Ocena preferencji do podejmowania ryzyka i stylu podejmowania decyzji

 

Wizualizacja wyników – wersja podstawowa TMZ

Wynik dostępny na e-mail zaraz po wykonaniu testu obejmujące:

 • wynik liczbowy 8 zmiennych w skali 1 – 8,
 • przedstawienie graficzne (diagram siatkowy)
 • klucz do odczytania wyników testu i własnej interpretacji

Zamów bezpłatne 5 testów!

szkolenie gratis przy zamówienach 50+

Zamów!

Zaufali nam od 2008 roku:

 

Zmienne badane narzędziem TMZ – Motywacja

 • ambicja i kariera, nastawienie na rozwój zawodowy
 • rywalizacja,  motywacja osiągnięć / potrzeba awansu / przywództwo
 • samodzielność,  inicjatywa,
 • stabilność i podejmowanie ryzyka
 • innowacyjność, odporność na rutynę
 • ludzie i relacje, altruizm i sens społeczny pracy
 • odporność na stres, aktywność, energia, temperament, potrzeba adrenaliny
 • motywatory pozazawodowe, energia w życiu osobistym
 • szybkość przetwarzania informacji
 • konformizm i konfliktowość
 • poczucie wartości, samoocena

Korzyści pochodzące z testem TMZ

 • Poznanie celów i motywatorów pracownika, dopasowanie do stanowiska i zespołu
 • Wyniki testu otrzymuje się od razu po badaniu (również badany otrzymuje raport)
 • Poznanie efektywnych metod motywowania i komunikacji z daną osobą
 • Ocena potencjału i ambicji oraz przewidywanie sukcesów zawodowych
 • Ocena ukierunkowania energii na życie zawodowe vs osobiste
 • Ocena stylu efektywnego działania i odporności na stres
 • Ocena stylu zarządzania i poziomu inicjatywy
 • Ocena konfliktowości i nonkonformizmu
 • Ocena preferencji do podejmowania ryzyka
 • Ocena równowagi Praca-Dom